Willem Brauckman

Willem Brauckmann (1946 - 2014)
Brauck begon zijn loopbaan in 1963 met een studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Een opleiding die hij, zoals een goed kunstenaar in de zestiger jaren betaamde, niet afmaakte. Na vele jaren actief te zijn in de reclame- en tentoonstellingswereld voelde Brauck er toch meer voor om zich volledig met de kunst bezig te gaan houden. Hij woonde inmiddels in Harderwijk, met gezin, en ging zich volledig toeleggen op het schilderen.
Met zijn schilderijen laat Brauck zien hoe hij naar het bestaan kijkt. Hij probeert de beschouwer bewust te maken van de dualiteit binnen de huidige maatschappij: het constructieve enerzijds en het destructieve anderzijds. Het lijkt tegenstrijdig, de zwaarte van de onderwerpen en Brauck’s heldere kleurgebruik. Dat kleurgebruik is essentieel in zijn werk; “… het is voor mij de uitdrukkingsmogelijkheid….”. Brauck stond zeer maatschappijkritisch in het leven, gaf daar ook duidelijk blijk van, maar dan wel met een optimistische expressie. De energieke en expressieve penseelstreken hebben het duidelijk gewonnen van een in grond wat pessimistische visie. Ze lijken de hoop en het verlangen naar een beter beheer en gebruik van deze wereld te symboliseren. Het knappe en stralende kleurgebruik wil een weg wijzen naar een beter besef hoe prachtig onze wereld kan zijn.