Ruud van der Beele

Ruud van der Beele (1949)
Na zijn opleiding tot loodgieter koos van der Beele voor een meer kunstzinnige loopbaan die na zijn studie aan de Academie voor Vrije Beeldende Vorming in Eindhoven vanuit zijn atelier vorm kreeg. Aanvankelijk legde hij zich toe op het schilderen in diverse technieken. Geleidelijk aan en in toenemende mate ontstond echter de behoefte het geschilderde uit het doek te halen en die vorm in een driedimensionaal beeld om te zetten.
Inspiratie vindt de kunstenaar in het gevoel voor de mens, de natuur, het landschap van Noord Limburg, de Peel en vooral in Ierland. Hij is een bevlogen optimist en idealist met een filosofische inslag. Deze kenmerken vinden we dan ook in zijn werken terug. Vaak werkt hij met ijzer en steen en bekend zijn onder andere zijn kapellen, tronen en wolken.
Werk van Ruud van der Beele is al in diverse plaatsen in Nederland geëxposeerd en zijn sculpturen bevinden zich in de openbare ruimte van diverse Nederlandse plaatsen.