Bernard Buffet

Bernard Buffet (1928 - 1999) maakte tijdens zijn carrière meer dan 8000 werken, variërend van stillevens, naakten en melancholische zelfportretten tot Parijse stadsgezichten en landschappen. Ook werkte hij als illustrator en ontwerper: hij ontwierp het décor voor de opera Carmen, illustreerde Jean Cocteau’s La Voix Humaine, Dantes Inferno en enkele gedichten van Baudelaire.
Buffet studeert tekenen en schilderen op de Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’ in Parijs en exposeert al op 17-jarige leeftijd in een Parijse galerie. Vanaf die tijd is zijn ster rijzende: de kritieken zijn lovend en zijn werk wordt de hierop volgende jaren opgenomen in bijna alle belangrijke Parijse exposities. Ook internationaal wordt zijn werk met open armen ontvangen. Zijn schilderijen zijn in deze periode te omschrijven als typisch naoorlogs. Stillevens – waar de armoede vanaf straalt - worden afgewisseld met indringende Parijse stadsgezichten. Deze schilderijen, allemaal opgebouwd uit prominente zwarte lijnen, in combinatie met een kleurenpalet waar een zweem van grijs overheen lijkt te hangen, sluiten aan bij de destijds populaire filosofie van het existentialisme, bekend uit de boeken van Sartre en Simone de Beauvoir.
Hoewel Buffet in het begin van zijn carrière gezien wordt als toonaangevende kunstenaar, keert het tij. In de zestiger jaren viert abstractie hoogtij en raakt Buffets nog altijd figuratieve werk in kunstkringen omstreden . Desondanks blijft Buffet een echte publiekslieveling en daardoor ook commercieel succesvol.
Sinds de jaren negentig is er een internationale herwaardering gaande. In Japan is zijn werk altijd populair gebleven, maar ook in Europa duiken er steeds meer kunstcritici op die Buffets werk op waarde schatten. Buffet heeft altijd vastgehouden heeft aan zijn eigen zeer herkenbare figuratieve stijl van schilderen en illustreren. Op 4 oktober 1999 beneemt hij zich het leven in La Domaine de la Baume in Tourtour.